مصطفی حاجی امینی: مسئول تیم بازرگانی و مالی

mostafa

مصطفی حاجی امینی

 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری با گرایش بازاریابی (دانشگاه علامه طباطبایی)، کارشناس مدیریت بازرگانی

 
 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد: مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیر انتفاعی دماوند، 1386.
 • همایش مدیریت ارتباط با مشتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.

 

سوابق آموزشی:

تدریس دروس ؛

 • مدیریت بازاریابی بین الملل، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه پیام نور.
 • بازاریابی و مدیریت بازار ، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه پیام نور.
 • بازاریابی گردشگری، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه پیام نور.
 • شناخت صنعت گردشگری، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه پیام نور.
 • استاد راهنما پروژه دانشجویان، مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشگاه پیام نور.

سوابق پژوهشی و مقالات و کتب:

تالیف کتاب " بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری" تهران، نشر پژوهشهای فرهنگی، 1391.

تالیف کتاب " موزه داری نوین" تهران، نشر کیان دانش، 1392.

" اثرات پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران"، فصلنامه علمی و پژوهشی میراث و گردشگری، مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران، جهاد دانشگاهی، سال اول، شماره سوم، پاییز 1389.

" تغییرات آب و هوایی و گردشگری: روابط متقابل و اثرات"، مجموعه مقالات مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی، مهرماه 1387.

سوابق استخدامی و اجرایی:

 • مدیر فروش حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صاحب ناوگان زمینی صادرات کالا در خط ایران به آلمان و هلند. شهریور 1392 تا کنون.
 • مدیر بازاریابی و فروش شرکت حمل و نقل لیسار، حمل کالای صادراتی و وارداتی، فروردین 1391 الی مرداد 1392.
 • مدیر بازاریابی شرکت آرایشی کیان آرا زاگرس، واحد بازاریابی شامل واحدهای( تحقیقات بازاریابی، تبلیغات، آموزش و CRM) بوده، مرداد الی بهمن 1390.
 • کارشناس فروش و بازاریابی شرکت کشتیرانی ایران باب ( نماینده UASC در ایران)، 1388 الی فروردین 1390.
 • کارشناس حسابداری شرکت تولیدی و صنعتی دمنده، 1384 تا پایان 1385.
 • دبیر بخش بازرگانی و بازاریابی مرکز مجازی آموزش و تحقیقات گردشگری علم گردشگری به آدرس www.tourismscience.ir، 1388 تا کنون.