نماد اعتماد الکترونیکی

1375781071

فرآيند بررسي جهت اعطاي نماد به پورتال علم گردشگری در تاریخ 24 تیر 1393 با موفقيت به پايان رسیده و این کسب و کار حائز شرايط دريافت نماد یک ستاره شناخته شده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید و دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی به معنای تضمین صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و محتوای منتشر شده در وب سایت آن، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نمی‌باشد. کسب و کار علم گردشگری در مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الكترونیكی یک ستاره می باشد.