لوگوی علم گردشگری: گردش پژوه پارسه

finalgardeshpajuhlight

اثر اهدایی هنرمند عزیز آقای رسول ربیعی

مدیرهنری انتشارات نسل نو اندیش و عضو هیات مدیره شرکت فرای نقش و فن

نقش لاله عباسی نمادی از دوران صفویه است و در میان آن کره زمین و نقشه ایران بکار رفته است. گل لاله عباسی نمادی است از تمدن ایرانی اسلامی که به نوعی تداعی کننده حرکت و هجرت می باشد و این نقش بصورتی طراحی شده است که همچون پرنده ی اساطیری سیمرغ در حال حرکت است و پیرامون زمین می چرخد. در این نشان از رنگهای آبی فیروزه ای و طلایی که رنگهای ایرانی هستند استفاده شده است. گردش پژوه پارسه نیز با خط نستعلیق طراحی شده است.