دانشگاه آزاد واحد نجف آباد : همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي: تیر 90

تاريخ برگزاري 23 تا 24 آذر 1390
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
محل برگزاري : نجف آباد

تاریخ‌های مهم :
مهلت ارسال اصل مقاله 1390/7/15
اعلام نتایج داوری اصل مقاله 1390/8/1
مهلت ثبت نام 1390/8/12

دریافت بروشور همایش: کلیک نمایید 1 2

مجموعه اي از عوامل اقليمي و جغرافيايي سبب گرديده است تا بخش عمده اي از ايران در رديف سرزمين هاي گرم و خشك قرار گيرد. براساس آمار 43.7 ميليون هكتار از كل وسعت كشور در محدوده بوم هاي بياباني قرار دارد و در اين بين استان اصفهان با دارا بودن 3.2 ميليون هكتار اراضي بياباني معادل %7.3 بوم هاي بياباني كشور را در اختيار دارد .
يكي از راههاي معرفي بيابان بعنوان فضايي براي گردشگري بكارگيري هنر هاي محيطي مي باشد. هنر هاي محيطي (Environmental Art) اصطلاحي براي توصيف آثار سه بعدي است كه تماشگر بتواند به فضاي آنها داخل شود و خود را در محيطي ساخته شده حس كند. اصطلاح هنر هاي محيطي از دهه پنجاه ميلادي قرن گذشته مرسوم گشت. در اين هنر با انگيزش بصري، شنيداري جنبشي، بساوايي و البته گاه بويايي نسبت به درگير كردن بيننده اثر اقدام مي نمايد . از جمله مشتقات هنرهاي محيطي مي توان به هنر بوم شناختي (Ecological Art) اشاره كرد كه به توصيف هنري از فرايند هاي طبيعت مي پردازد و در اواخر دهه 1960 شكل گرفت .

با استفاده از هنر هاي محيطي و بوم شناختي مي توان نسبت به باز پس گيري و احياء طبيعت بياباني به عنوان فضايي كه اجازه ادراك حسي را القاء مي كند و در آن ارتباط بشر و محيط بياباني ميسر مي شود، اقدام نمود .
همچنين از پيامد هاي اساسي عصر حاضر بر معماري، رابطه مختل شده انسان با طبيعت و تهديد تعادل اكولوژيكي است و جامعه معماري به دنبال راه حلي تكنولوژيك براي حل اين بحران است. يكي از راههاي خروج از اين بحران و رد برخورد تكنولوژيك با طبيعت، استفاده از هنر معماري به عنوان ابزاري منحصر به فرد براي ارتباط غير كلامي است. معماري لند اسكيپ همخوان با زمان بوده و با استفاده از آن مي توان يك ارتباط قوي و سالم بين بشر و طبيعت بياباني را احياء كرد .

محورهاي همايش
الف: معماري
1-تاثير بوم‌هاي بياباني بر معماري
2-مباني زيبايي‌شناسي معماري در بوم‌هاي بياباني
3-بررسي سازه‌اي بناهاي بوم‌هاي بياباني
4-بررسي تاثير بوم‌هاي بياباني و معماري پايدار
5-ارائه راهكارهاي مناسب معماري براي بوم‌هاي بياباني
6-بررسي علل و عوامل طبيعي و انساني شكل‌دهنده به كالبد روستاهاي واقع در بوم‌هاي بياباني
ب: شهرسازي
1-برنامه‌ريزي و طراحي شهري در بوم‌هاي بياباني
2-بوم‌ بياباني و هويت‌پردازي در شهرهاي تاريخي
3-سيما و منظر شهري در بوم‌هاي بياباني
4-آموزه‌هاي ديني و طراحي بوم‌گرا در بوم‌هاي بياباني
5-تغيير اقليم و شهر در بوم‌هاي بياباني
6-ويژگي‌هاي كالبدي، استخوان‌بندي، و فضاهاي شهرهاي تاريخي در بوم‌هاي بياباني
7-تاثيرات بيابان‌زايي بر حيات شهري در بوم‌هاي بياباني
8-مديريت شهري در در بوم‌هاي بياباني
9-طرح‌هاي بالادست شهري (طرح آمايش سرزمين، طرح‌هاي توسعه و عمران شهري، طرح‌هاي تفصيلي و ...) در بوم‌هاي بياباني
10-آموزش معماري و شهرسازي در مراكز دانشگاهي شهرهاي بياباني

پ: گردشگري
1-توان‌هاي گردشگري بوم‌هاي بياباني
2-تجارب گردشگري پايدار در بوم‌هاي بياباني
3-الگوهاي آينده توسعه گردشگري در بوم‌هاي بياباني
4-شاخص‌هاي توسعه گردشگري پايدار در بوم‌هاي بياباني
5-سكونت‌گاههاي بوم‌هاي بياباني و نقش آن در توسعه گردشگري
6-ناپايداري گردشگري در بوم‌هاي بياباني و عوامل موثر
7-سياست‌ها و روش‌هاي مديريت گردشگري در بوم‌هاي بياباني
8-شناسايي و طبقه‌بندي تسهيلات و تجهيزات مورد نياز گردشگري در بوم‌هاي بياباني
9-اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گردشگري در بوم‌هاي بياباني
10-اثرات زيست‌محيطي گردشگري در بوم‌هاي بياباني
11-اكوتوريسم و ژئوتوريسم در بوم‌هاي بياباني
12-توريسم ورزشي در بوم‌هاي بياباني
13-توريسم سلامت در بوم‌هاي بياباني

ت: محيط زيست
1-توسعه پايدار و درخور زيست‌بوم‌هاي بياباني ايران
2-تنوع زيستي (گونه‌هاي گياهي و جانوري) زيست‌بوم‌هاي بياباني ايران
3-معرفي كاربري‌ها و كاركردهاي بهينه و استفاده‌هاي سازگار با طبيعت از بيوم‌هاي بياباني
4-فرصت‌ها، تهديدها و مديريت زيست‌بوم‌هاي بياباني
5-چشم‌انداز اكولوژي در زيست‌بوم‌هاي بياباني ايران
6-معرفي بيوم‌هاي بياباني به عنوان سازگان‌هاي محيط زيست
7-اهميت گونه‌هاي گياهي و جانوري زيست‌بوم‌هاي بياباني به ويژه گونه‌ةاي نادر، كمياب و در معرض خطر و معرفي جايگاه اكولوژيكي آنها
8-ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسعه در زيست‌بوم‌هاي بياباني ايران
9-ارزيابي توان و مهارت‌هاي آن در زيست‌بوم‌هاي بياباني ايران
10-مديريت استراتژيك زيست‌بوم‌هاي بياباني ايران
11-مديريت ريسك زسيت‌بوم‌هاي بياباني ايران
12-ارائه شيوه‌هاي جديد آماربرداري از بيوماس محيط‌هاي بياباني
13-معرفي كاركردهاي تالاب گاوخوني و گونه‌هاي زيستي آن و مديريت و حفاظت بهينه
14-طراحي و مديريت سيستم‌هاي آبرساني سازگار با بوم‌هاي بياباني ايران
15-معرفي كاربري‌هاي جديد زيست‌بوم‌هاي ايران از نظر پزشكي، زيست‌محيطي، اقتصايد، تجاري، هنري و ...

ث: هنر
1- نقش بومهاي بياباني در پرداخت هاي تصويري هنرهاي محيطي
2- تاثير هنر محيطي در جذب توريسم به بومهاي بياباني
3- بهره گيري از طبيعت در اجراي هنر محيطي جهت تقويت و شناخت بومهاي بياباني
4- نقش و كاربرد بومهاي بياباني در اجراي هنرهاي محيطي به منظور حفظ ، نگهداري و بهره وري توريستي اين مناطق
5- استفاده از قابليت هاي فرهنگي و طبيعي بومهاي بياباني با رويكردي زيباشناسانه
6- تاثيرات شرايط اقليمي بومهاي بياباني در خلق آثار محيطي
7- كاربرد نگاره هاي سنتي برگرفته از بيابان در هنرهاي محيطي
8- تاثير بوم هاي بياباني در شكل گيري و خلق صناعات دستي و هنر هاي سنتي منطقه و نقش متقابل آنها در هنر هاي محيطي

ج: محور ويژه تالاب گاوخوني
1-معماري در شهرها و روستاهاي حاشيه تالاب گاوخوني
2-شهرسازي در شهرهاي تالاب گاوخوني
3-توان‌هاي زيست‌محيطي تالاب گاوخوني
4-نقش تالاب گاوخوني در توسعه گردشگري
5-ژئوتوريسم تالاب گاوخوني
6-تغيير اقليم و اثرات بر تالاب گاوخوني
7-رديابي آثار تغيير اقليم در تالاب گاوخوني و اطراف آن
8-ديرينه شناسي تالاب گاوخوني
9-بررسي تاثير ساخت سد زاينده‌رود بر تالاب گاوخوني
10-بررسي احداث صنايع بزرگ (ذوب‌اهن، مجتمع فولاد، نيروگاه، پالايشگاه و ..) بر تالاب گاوخوني
11-بررسي اثرات تالاب گاوخوني بر شهر اصفهان
12-بررسي وضعيت گرد و غبار در تالاب گاوخوني و اطراف آن

ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب