فرهنگ توريسم

نام کتاب:فرهنگ توريسم

مؤلف: محمدمهدي كوشا

ناشر: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -معاونت فرهنگي و اجتماعي -دفتر برنامه‌ريزي‌اجتماع

نوبت چاپ: اول- 1388

 

كتاب حاضر خواننده را با مفهوم و تاثير توريسم، جاذبه‌هاي تاريخي، معماري و طبيعي ايران و انواع توريسم آشنا مي‌كند و البته موانع رشد صنعت گردشگري در ايران را بررسي و بحثي هم دربارة معماري ايران در دوره‌هاي مختلف تاريخي دارد.