مباحثي در مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري (e-CRM ) در صنعت گردشگري ايران

نام: مباحثي در مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري (e-CRM ) در صنعت گردشگري ايران
مولفين: محمدعلي صنيعي‌منفرد ،حسن الماسي ،صديقه رضاييان‌فردويي
ناشر: موسسه فرهنگي و هنري عيلام، پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
نوبت چاپ: اول،1388

فصول كتاب: نگارنده در كتاب حاضر به ارزيابي، طراحي، چگونگي اجرا و پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت ارتباط با مشتري پرداخته است. از جمله مباحث كتاب مي‌توان به مديريت بازاريابي گردشگري، نقش فناوري اطلاعات در گردشگري، نقش مديريت ارتباط با مشتري در گردشگري، و سنجه‌هاي ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ارتباط با مشتري اشاره نمود.