نقش فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري

نام: نقش فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري
مولفين: محمدرضا پهلوان ،رضا عبدالملكي ،بهشيد بهكمال
ناشر: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي - معاونت فرهنگي و ارتباطات
نوبت چاپ: اول،1387

فصول كتاب: مباحث اين كتاب در خصوص نقش انفورماتيك و اطلاع‌رساني بر صنعت گردشگري جامعۀ امروزي است؛ كه مؤلفان با ارائۀ جوامع آماري مربوطه، نگاهي بر وضعيت اين صنعت و حوزۀ نفوذ انفورماتيك در ساختار آن داشته و راه‌كارهاي عملي جهت توسعه و بسط اين صنعت را در كشور از طريق به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بررسي و تبيين كرده‌اند.