گردشگری الکترونیکی: فن آوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری

نام: گردشگری الکترونیکی: فن آوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری
مترجم: گروهی از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، تحت نظر دکتر حنفی زاده، جباری و شادمهر (مولف: دیمیتریوس بوهالیس)
ناشر: پندار پارس
نوبت چاپ: اول - 1385

فصول کتاب: فناوری اطلاعات و ارتباطات: تکامل و تحول، کاربرد تحولات فناوری ارتباطات و اطلاعات در راهبرد و کسب و کار، رابطه پویا بین ICT ها و جهانگردی، گردشگری الکترونیکی مبتنی بر تقاضا، گردشگری الکترونیکی عرضه محور، مدیریت عملیات و توزیع در گردشگری الکترونیکی، خطوط هواپیمایی الکترونیکی، مهمانداری الکترونیکی، تورگردانهای الکترونیکی، دفاتر خدمات مسافرتی الکترونیکی، مقاصد الکترونیکی، گردشگری الکترونیکی: چشم انداز آینده