مقدمه ای بر جغرافیای تفریحات جهانگردی از ثری تا به ثریا

نام: مقدمه ای بر جغرافیای تفریحات جهانگردی از ثری تا به ثریا
مولف: اصغرفرشاد شوشتری
ناشر: سروش الوند
سال و نوبت چاپ: اول 1386