جغرافیای گردشگری

 

geo

 

نام: جغرافیای گردشگری
گردآورنده: مؤلف: استیون ویلیامز، محمود ضیایی (مترجم)، اسماعیل علی اکبری (ويراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور
سال و نوبت چاپ: اول،1389
 موضوعات و رويكردها در جغرافياي گردشگري معاصر، از دليجان تا هواپيماي چارتر؛ همگاني شدن گردشگري، كوچك شدن جهان- گسترش افق ها: تغيير الگوي هاي فضايي گردشگري بين المللي، توسعه فيزيكي و اقتصادي گردشگري؛ هزينه يا منفعت؟ گردشگري پايدار؟ پيامدهاي زيست محيطي توسعه گردشگري، راهبردهايي براي توسعه: نقش برنامه ريزي در گردشگري، فرهنگ ها و جوامع: روابط اجتماعي-فرهنگي ميزبان و ميهمان، خلق مكان ها: ساختارهاي فرهنگي و جغرافيايي گردشگري جايگزين.