مدیریت تشریفات هتل

 
نام: مدیریت تشریفات هتل
مولف: : لاله شفيعي
ناشر:-
نوبت چاپ: اول،1389

سرمایه گذاری های عظیم که در مورد ساخت هتل ها انجام می شود کافی نیست و برای حفظ این سرمایه گذاری های ملی نیاز به مدیران ماهر و کاردان، شایسته و کارازموده و دانا و اگاه است که می تواند رضایت میهمان و موفقیت را بهمراه داشته باشد. مولف این کتاب کوشش کرده تا راهکارهایی را برای مهمترین وظیفه مدیران که همانا.. دانستن و بکاربستن است را تدوین کند . در فواید کتاب مدیریت تشریفات هتل، همین بس که مسئولان و کارکنان هتلها با خواندن آن و راههایی تازه برای آسایش و ارتقا سطح سرویس دهی مسافران و مشتریان خواهند یافت و مطالعه این کتاب و بکار بستن راهنمایی هایی که شده می تواند مدیران را به موفقیت برساند .