مدیریت حرفه ای در هتلداری

نام: مدیریت حرفه ای در هتلداری (ویژه مدیران هتل ها و رستوران ها)
مولف: ساسان هاشم نیا، مرتضی احمدی
ناشر: نوید شیراز
نوبت چاپ: اول،1386