خانه داری در هتل

نام: خانه داری در هتل
مولف: سیدعباس آبیار، مصطفی استکی (به اهتمام)
ناشر: چغا
نوبت چاپ: اول،1384