کارآفرینی در صنعت گردشگری هتل داری و صنایع وابسته

نام: کارآفرینی در صنعت گردشگری هتل داری و صنایع وابسته

مولف: مهدي قناد

ناشر: ندای دانش
نوبت چاپ: اول،1388

فصول كتاب: آيا گردشگري صنعت است؟، اقتصاد و بازاريابي، کارآفريني و گردشگري، و به کجا چنين خرامان.