اقتصاد گردشگری

نام: اقتصاد گردشگری
مولف:کریشنا مورتی، دانلد لاندبرگ، مینک استاونگا، مترجم: دكتر محمدرضا فرزین
ناشر: شركت چاپ و نشر بازرگاني
سال و نوبت چاپ: اول، 1383

اين كتاب توسط سه استاد برجسته دپارتمان هتل، رستوران و مديريت گردشگري معتبرترين دانشگاه بين المللي آمريكا نوشته شده است و كليه اصول و مفاهيم اقتصادي را همراه با توضيحات مبسوط و روان از الگوهاي تحليلي و تكنيك هاي پيش بيني ارائه مي نمايد .