جنبه های اقتصادی میراث فرهنگی

نام: جنبه های اقتصادی میراث فرهنگی
مترجم: علی اعظم محمد بیگی، ویراسته: مابکل هاتر، ایلد ریزو
ناشر: امیر کبیر
نوبت چاپ: اول - 1382
فصول کتاب: مقدمه ای بر جنبه های اقتصادی میراث فرهنگی، هفت پرسش درباره اقتصاد میراث فرهنگی، ارزشیابی میراث فرهنگی، بهینه سازی استفاده از میراث فرهنگی، ارزش میراث فرهنگی، اقتصاد سیاسی احیای میراث فرهنگی، میراث فرهنگی و سیاستهای حفظ آن، تحولات سیاست حفظ میراث ساختمانی در بریتانیا، ویژگیها و تحولات اخیر سیاست میراث فرهنگی در ژاپن، سیاست های مالیاتی و میراث فرهنگی، سیاست های خصوصی سازی در ونیز، حفظ یناهای تاریخی در فرانسه، پیش به سوی بازار اروپایی برای کالاهای فرهنگی و هنری، پیش به سوی یک سیاست عملی در حوزه میراث فرهنگی