مديريت و صنعت گردشگري

نام:مديريت و صنعت گردشگري
مولف: جعفر رضوی فر , سعید خیاط مقدم
ناشر: محقق
.
فصول کتاب: مدیریت اقتصادی - انگیزش و جهانگردی - مدیریت برنامه ریزی توریسم - سازمان های مسئول گردشگری – کنترل