مطالعه و شناخت بناها و محوطه های تاریخی

نام: مطالعه و شناخت بناها و محوطه های تاریخی: ویژه دانشجویان و دانش پژوهان رشته های معماری، مرمت و علاقمندان گردشگری فرهنگی
مولف: سغيد فلاح پور
ناشر:آزاده
سال و نوبت چاپ: اول 1384