بهداشت، ایمنی، امنیت در صنعت جهانگردی و اوقات فراغت

نام: بهداشت، ایمنی، امنیت در صنعت جهانگردی و اوقات فراغت
مولف: پیتر تریگ، شهرام نقش تبریزی (مترجم)
ناشر: برای فردا
سال و نوبت چاپ: اول 1383

.