توريسم و اوقات فراغت كاربردي

 
lestour
نام: توريسم و اوقات فراغت كاربردي
نويسنده: راب جونز
مترجمين: عباس اردکانیان، بهاره کارآگاه
ناشر: نوربخش
نوبت چاپ: اول، 1388
 فصول كتاب: صنعت اوقات فراغت چيست؟ ، عناصر اصلي تشكيل دهنده صنعت اوقات فراغت، تسهيلات ملي اوقات فراغت، صنعت سفر و توريسم، مؤلفه هاي اصلي صنعت توريسم و...
 

 

 

نام:عید نوروز و گردشگری از دیدگاه اسلام

نويسنده: یدالله نفری

ناشر: یدالله نفری

نوبت چاپ: اول،1388