صندوق پیامک ها

لیست پیامک های ارسالی: لیست پیامک های ارسالی در این سامانه به شما این امکان را می دهد که وضعیت پیامک های ارسالی خود را پیگیری کنید. این ابزار وضعیت پیام های ارسال شده را به محض دریافت به url های تعریف شده ارسال میکنند.  با این روش کاربر می تواند گزارش ارسال پیامک های ارسال شده را در وب سایت خود داشته باشد. به عنوان مثال: تحویل داده شده یا در حال ارسال یا در انتظار ارسال ...

لیست پیامک های دریافتی: این ابزار ، پیامهای ارسال شده به شماره مجازی سامانه را نمایش می دهد . این نکته لازم به ذکر است که دریافت پیامک به شماره اختصاصی نیاز دارد . بنابراین شماره هایی که بین کاربران مختلف به اشتراک گذاشته می شود ، فقط قابلیت ارسال دارند و از دریافت پیام کوتاه محروم خواهند بود. به همین دلیل به کاربرانی که نیاز به دریافت اس ام اس با کمترین هزینه را دارند ، خط های 14 رقمی پیشنهاد می شود تا از مزایای دریافت پیام کوتاه بهره مند گردند. در سامانه sms دریافت پیام کوتاه رایگان بوده و برای کاربر هزینه ای در بر ندارد.