سفارش گیری

 

فروش به گونه های مختلف انجام می شود و هر کدام از این روش ها دارای تعاریف و محدوده ای می باشند که در هر بخش به گونه ای از آن می پردازیم. یکی از قسمت های آن سفارش گیری می باشد که درزیر به تعریف و تشریح آن می پردازیم:

 

• سفارش گیری داخلی

 

در این نوع فروش، مشتری به صورت آزادانه و دلخواه، محصول مورد نظر را بدون حضور و ویزیت فروشنده انتخاب می کند. نقش فروشنده تنها مبادله می باشد- دریافت پول و تحویل کالا به مشتری. برای مثال می توان به فروش تلفنی اشاره کرد که فروشنه از طریق تلفن سفارش می گیرد.

 

 

hassle-free-ordering

 

• تحویل کالا توسط فروشنده

در این گونه فروش، نقش فروشنده تحویل کالا به مشتری است. در برخی کشورها همچون انگلستان، محصولاتی مانند شیر، روزنامه، مجله و .... درب منزل تحویل داده می شود. تلاش بسیار کمی برای تشویق و ترغیب خانوارها برای افزایش میزان سفارش شیر یا روزنامه انجام می شود. اصولا تغییر در اندازه سفارش منوط به درخواست مشتری می باشد. موفقیت یا شکست در این نوع فروش منوط به قابلیت اطمینان از تحویل درست و ویژگی های شخصیتی فروشنده می باشد.

• سفارش گیری بیرونی

در این نوع فروش، فروشنده به ویزیت بازار می پردازد. فعالیت اصلی آنها پاسخ به درخواست مشتریان بوده تا اینکه به دنبال تشویق آنها به خرید باشند. فروشنده وظیفه تحویل کالا را بعهده نداشته و از فروش تلفنی تا حدودی دارای هزینه های کمتری می باشد.