کانالهای توزیع

 

یکی از مباحثی که در بازار رقابتی امروز پر رنگ تر شده و یک مزیت رقابتی محسوب می شود، کانال های توزیع می باشد. توزیع در بازارهای B2C، فرایندی پیچیده و سیستماتیک بوده و عموما از طریق واسطه ها و همچنین خرده فروشان انجام می شود. اهمیت توزیع کالا تا حدی بوده که درصورت توزیع نامناسب کالا و در دسترس نبودن آن، ممکن است مشتری از برند مورد نظر به برندی دیگر تغییر جهت دهد. اگرچه بازاریابی رابطه ای، بالاخص از طریق عامل برند در بازارهای B2C دارای اهمیت است، میزان تغییر برند در این بازار اغلب بدین معنی است که توسعه و حفظ ارتباط با مشتریان دشوار است. همچنین درگذشته ارائه خدمات به مشتری نقش کم اهمیت تری در بازار B2C نسبت به بازار B2B ایفا می کرده و در نتیجه این روند در حال تغییر بوده، زیرا این بازارها در حال رقابتی تر شدن و مشتریان گزینشی تر شده است.    

 

product-distribution-channels

 

مثال هایی از کانال توزیع در بازار امروزی عبارتند از:

به نظر شما چه مثال های جدید دیگری می توان برای کانال توزیع اضافه نمود؟

{jcomments on}