یمن - تو یمن

 

 

یمن - تو یمن

شعار تو يمن در كل فيلم در پائين صفحه قرار دارد به نظر مي آيد اكثر تصاوير با تصوير برداري هوايي و از ديد يك پرنده مورد نمايش قرار دارد تاريخ و بناهاي تمدن كهن با فيلتر و تم قهوه اي و طبيعت با فيلتر و تم سبز به تصوير كشيده شده است، از مواردي كه در اين فيلم مي توان مشاهده كرد مي توان به خريد سوغاتي ، كنسرتهاي موسيقي كلاسيك ، دسترسي هوايي ،تورهاي بيابانگردي ، ورزش و حادثه جويي و صخره نوردي اشاره كرد كه در كنار موسيقي حماسي فيلم و نمادهاي پيشرفت (جاذبه هاب شهري مانند برج ها) فيلم نسبتا جالبي را در مدت يك دقيقه به نمايش مي گذارد كه در پايان با كركس سر طلا بعنوان نماد اين كشور به اتمام مي رسد.