تركيه - به خانه خوش آمديد

 

گلف ، دريا ، رقص سما ، زندگي دريايي ، شنا ، بناهاي تاريخي ، طبيعت و . . . از چيزهايي است كه در فيلم تبليغاتي تركيه يافت مي شود، موسيقي هم به نظر مي آيد عصر جديد باشد ، در نگاه اول هيچ ويژگي برجسته اي در اين فيلم نظر انسان را به خود جلب نمي كند ، اما حسي از درون اين فيلم را جذاب ساخته و احتمالا بسياري را واردار به سفر ، اين حس جادويي چيست ؟ شايد تنها فيلمي باشد كه به اين سادگي انسان را مجذوب ميسازد . جلوهاي ويژه و بصري بسياري در فيلم بكار رفته ، شايد از همه فيلم هاي ديگر بيشتر ، اما بي شك اين يگانه دليل نيست . شعار و لوگوي تركيه نيز در آخر قابل مشاهده است.