بخش بندي بازار براي بازارهاي گردشگري

 مصطفی حاجی امینی، بر اساس کتاب بازاریابی گردشگری میدلتون

بخش بندي بازار، افراد را از نظر سلايق، نيازها، نگرش ها، سبك زندگي، اندازه و تركيب خانوار طبقه بندي مي كند. مرکزثقل استفاده از مفهوم بازاریابی، بخش بندی بازار است، که تقسیم بازارها درون خوشه های خریداران با ترجیحات مشابه است(کاتلر:1980و لیتر:1995) همچنین جنکینز و مک دونالد (1997:19) بیان کردند: اگر هر شرکتی بخواهد که ازسطحی موفق در بازاریابی برخوردار باشد، قادر است این را را از طریق توانایی انطباق ظرفیت هایش با ملزومات بازار بدست آورد، مرکزیت این فرآیند تطابق، بخش بندی بازار است. اصولا سازمان ها بيشتر با نيازها و خواسته هاي مشتريان خود آشنا هستند مي توانند با بخش بندي مناسب، نياز اين مشتريان را ارضا كنند و آنان را بعنوان مشتريان هدف خود قرار دهند. براي بخش بندي بازار نيازمند برنامه ريزي دقيق،‌ بودجه بندي و كنترل فعاليتهاي بازاريابي هستيم.

در بازارهاي گردشگري، بخش بندي به اين صورت است كه كل بازار را به قسمتهاي مختلفي از نظر( جغرافيايي، جمعيت شناختي، اقتصادي اجتماعي، روانشناختي و...) تقسيم مي كنيم و در بازارهاي با بهره وري بيشتر سرمايه گذاري مي كنيم.

target-market-analysis

 

تعريف بخش بندي:  

امروزه بخش بندي به عنوان فرايند تقسيم كل بازار همچون همه گردشگران به زيرگروه ها يا بخش هايي، براي اهداف مديريت بازاريابي تعريف شده است. هدفش اينست كه از طريق تدوين، ترفيع و ارائه محصولات با طراحي مورد نظر مشتري، به شناسايي نيازهاي گروه هاي هدف بپردازد. در اغلب موارد گردشگري،‌ با بخش هاي مختلف يا چندگانه و محصولات مختلف در طول 12 ماه سروكار داريم كه همه اينها به طور همزمان مورد استفاده قرار نمي گيرد. در گردشگري با بخش بندي قسمت هايي از بازار و برنامه ريزي براي فصل هاي خلوت سال و ايجاد تسهيلات اضافي براي آن، درآمدزايي مناسبي را ايجاد كنيم، يا با انتخاب بخش پردرآمد گردشگر به درآمد مناسب دست يابيم.

{jcomments on}