مالزي-آسياي واقعي

 

اين فيلم ، از فيلم هاي نسبتا بلند تبليغاتي است كه موسيقي با كلام ( تركيبي از پاپ و موسيقي بومي ) مخصوص به خود را دارد كه به زبان انگليسي ترانه سرايي شده و نمادهاي شهري ، جاذبه هاي طبيعي ، تفريحات آبي ، پياده روي هاي جنگلي و كوه پيمايي ها ، گردشگري ساحلي ، غواصي ، قايقراني آب هاي خروشان ، حيات اعماق اقيانوس ، رقص ها و مراسم محلي ، لباس هاي محلي ،هتلهاي مجلل ، ديسكوها ، كنسرتهاي موسيقي كلاسيك و . . . را به نمايش مي گذارد ، علت طولاني بودن فيلم كميت بيشتر جاذبه ها در هر نوع است يعني از هر كدام چندين مورد را به نمايش مي گذارد و در برخي تصاوير تعلل و مكس بيشتري دارد ( در تنوع گوناگوني جاذبه فرق چنداني با ديگر كشورها ندارد ) ، سعي شده مهمان نوازي را با استفاده از بل بوي ها و گارسون ها به تصوير بكشد و تصاويري از مردم بومي و زنان محجبه نيز در لابلاي تصوير گنجانده شده تا به اسلامي بودن كشور و محترم شمردن آزادي هاي پوششي را در كنار يكديگر اشاره شود . شعار "مالزي آسياي واقعي" نيز به دفعات در آهنگ به گوش مي رسد ، در انتهاي فيلم نيز راههاي ارتباطي بيان شده است .