مزيت برندينگ در صنعت گردشگري

مصطفی حاجی امینی، بر اساس کتاب بازاریابی گردشگری میدلتون

تصميماتي در مورد نام برند: برخي شركت هاي گردشگري براي هر محصول مجزا، يك برند انتخاب مي كنند و برخي شركتهاي بين المللي بزرگ يك برند متحد( خانوادگي) براي همه محصولاتشان انتخاب مي كنند.

همكاري در مقابل برندهاي مقصد: برندهاي معروف و پيشتاز در صنعت گردشگري به صورت خانوادگي يا متحد هستند. آنها تحت كنترل كامل مديريت هستند. برندهاي معروف و پيشتاز در مقاصد گردشگري بيشتر بر تشويق و ترغيب و همكاري متكي هستند تا كنترل كامل مديريت، و اثربخشي اين قسمت مشكل تر است.

ابعاد اساسي(function) و معرف بودن(representation) برند :

بعد اساسي: مزاياي اساسي كه محصول به مشتري اائه مي دهد، يعني اينكه آن برند براي مشتري چكار مي كند. مثلا مك دونالد مجموعه اي مزايا را ايجاد مي كند-گرسنگي را بر طرف مي كند، مكاني با دسترسي راحت، سرعت بالا و كارا بودن سيستم ارائه، تميز و ...-

بعد معرف بودن: برند به صورت نمادين و پيام هاي غيركلامي، كيفيت محصول را نمايان مي كند و نظر بقيه را در مورد فرد تغيير مي دهد. سوار شدن بر ماشين مرسدس بنز و يا اقامت در هتل هاي معروف از اين نوع برند ناشي مي شود.

 

{jcomments on}