اولین نقشه راهنمای ماهیگیری پارک ملی لار، با نگرشی خاص به ماهیگیری و کوهنوردی طراحی و تهیه شد.

در این نقشه برای اولین بار کلیه مناطق ممکن و مجاز ماهیگیری در نقاط مختلف دریاچه لار، مراحل دریافت مجوز وزمان های مجاز ماهیگیری وهمچنین وسایل اولیه مورد نیاز جهت انجام این شاخه پرطرفدار از فعالیت های اکوتوریستی نشان داده شده است. مطالبی که راجع به نحوه شکل گیری دریاچه ، مشخصات پارک ملی لار ورودخانه های جاری در آن بکارگرفته شده، اطلاعات روی نقشه را کاملتر کرده است.

این نقشه راهنما، حاوی یک نقشه شماتیک است که مسیرهای مورد نیاز گردشگران منطقه، با علایم راهنما بروی آن نشان داده شده. مواردی مانند مسیرهای پیاده روی سبک در طبیعت،کوهنوردی، مسیرهای دوچرخه سواری کوهستان، گردش با اتومبیل، و...

جهت مشاهده تصاویر با وضوح بالا روی آن کلیک نمایید

دو نقشه توپوگرافی با مقیاس های 000/75: 1 و000/150: 1 ( بامنحنی میزان بصورت رنگ و نوار مشخص ) و عکسهایی ازطبیعت و امکانات موجود گردشگری طبیعی در پارک ملی لارنیز به این مجموعه اضافه شده تا مخاطب بتواند درک بهتر و صحیح تری از منطقه داشته واستفاده از این نقشه ها برای او آسانتر و کاربردی تر شود. نقشه راهنمای ماهیگیری پارک ملی لار سومین پس از توچال و دماوند سومین  نقشه اکوتوریستی است که با همکاری شرکت فرهنگی – گردشگری سیمای کوچ ،و فدراسیون کوهنوردی ایران تهیه شده است.
طراحی ونقشه کشی این پروژه از مجید یاسینی، مشاوره اکوتوریستی مینوحسنی اصفهانی، و مشاوره کوهنوردی حسین نظربوده است.