برندینگ استقراضی، هوای ابری خطوط هوایی در سال 93

 

مدتی پیش صحبت هایی در خصوص  ورود ناوگان هوایی قطر به عرصه پروازهای داخلی ایران مطرح شده بود که مجدداً با نزدیکی سیاستهای استراتژیک ایران با قطر، آزادسازی بلیت هواپیمای شرکتهای داخلی هوایی و در نهایت آزادسازی حامل های انرژی تحت قانون هدفمندی یارانه ها، مطرح شده و احتمال اجرایی شدنش ذهن بخشهای مختلف عرصه هوایی کشور را مشغول نموده است.

67569 332

 

تقابل شرکت هواپیمایی قطر با دارا بودن 94 فروند هواپیما، در مقابل 254 فروند هواپیمای کلیه خطوط ناوگان هوایی ایران با متوسط عمر بیش از 20 سال، خود مقوله ای قابل تأمل خواهد بود. گذشته از این امر، فازهای مختلف آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی شامل متنوع سازی، آزادسازی محدود و آزاد سازی کامل که خود با هدف بهبود فضای رقابتی و کیفیت پروازها و نیز اجرایی شدن مدیریت بازده در قیمت گذاری بلیت هاست، در روزهای آتی به وقوع خواهد پیوست و این امر نیز خود اهرمی بسیار نیرومند در تغییر فرصتها و تهدیدهای موجود در این بازار است.

{jcomments on}