سایر مطالب

مطالعه تطبیقی گردشگری با دوچرخه در ایران و هلند (مطالعه موردی اصفهان و آمستردام)
عنوان
 
مهدی رحیمی پردنجانی، پایان نامه کارشناسی ارشد گردشگری، دانشگاه سمنان- دانشکده گردشگری
گردآورنده
 
علی اکبر امین بیدختی
استاد راهنما
 
 
دانشگاه سمنان- دانشکده گردشگری
اطلاعات نگهداری
 
 چکیده  

 

 
احکام جهانگردی وموضوعات وابسته به آن در فقه امامیه و اهل سنت
عنوان
 
مهدی عالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم- دانشکده الهیات و معارف اسلامی
گردآورنده
 
حجة الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله امیدی فرد
استاد راهنما
 
 
دانشگاه قم- دانشکده الهیات و معارف اسلامی
اطلاعات نگهداری
 
 چکیده  
     
 .      
ارزيابي گردشگران اروپايي از عملكرد راهنمايان تور در ايران
عنوان
 
لیلا فرمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده مدیریت و حسابداری، زمستان 1389
گردآورنده
 
دکتر محمود ضیائی
استاد راهنما
 
 
دانشگاه علامه طباطبائی،دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت جهانگردی
اطلاعات نگهداری
 
 چکیده  
     
 
     
 
راهکارهای توسعه گردشگری سلامت با تاکید بر گردشگری پزشکی
عنوان
 
علی اصغر شالبافیان - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
 
دکتر حمید ضرغام
استاد راهنما
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 748
اطلاعات نگهداری
 
فعلاً موجود نیست
چکیده
 
     
صنعت توریسم از منظر فقه
عنوان
 
مرتضی مختاری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان،دانشکده الهیات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شهریور 1386
گردآورنده
 
دکتر رضا الهامی
استاد راهنما
 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان،دانشکده الهیات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
اطلاعات نگهداری
 
چکیده
 
     
میزان استفاده سیستمی از مدیریت دانش در هتلهای 4 و 5 ستاره شهر تهران
عنوان
 
صدیقه عمادی- پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
 
دکتر ابوالفضل تاج زاده
استاد راهنما
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 1039
اطلاعات نگهداری
 
فعلاً موجود نیست
چکیده