سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی

سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی
عنوان
 
رسول محمد علی پور
گردآورنده
 
دکتر محمدرضا فرزین
استاد راهنما
 
 
دکتر محمدرضا تقوا
استاد مشاور
دکتر پیام حنفی زاده
اساتید داور  
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388
اطلاعات نگهداری
 

تحقیق پیش روی به سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی بر مبنای اندازه‌ی ادراکی "رضایت" پرداخته است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، مدلی 54 متغیره مشتمل بر سه مشخصه اصلی زیبایی شناسانه، اطلاعاتی و تعاملی مورد بررسی قرار گرفت. سپس سطح اهمیت این متغیرها از نظر خبرگان با استفاده از آزمون فریدمن سنجیده شد و نهایتاً 19 متغیر در پرسشنامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

پرسشها به گونه ای طراحی شده بود که پاسخگوی سنجش رضایت هریک از فرضیه های فرعی باشد. این فرضیات عبارت بودند: از تصاویر ارائه شده از مقصد، جنبه های طراحی فنی وب سایت، یگانگی مقصد، ترفیع فرهنگی، برنامه ریز سفر الکترونیکی و شبکه های اجتماعی آنی.

پرسشنامه تحقیق توسط نمونه ای 46 نفره و بصورت پیمایشی آنی تکمیل گردید. نتایج حاصل از تحقیق که با استفاده از تحلیل اکتشافی و آزمون ویلکاکسون بدست آمد، نشان داد که مشخصه های زیبایی شناسانه و اطلاعاتی از درصد رضایت بالایی برخوردار هستند. مشخصه های تعاملی، اما، اگرچه مورد تایید قرار گرفتند دارای سطح کمتری در ارتباط با رضایت کاربران هستند.

 

ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب