برنامه ریزی و توسعه گردشگری

 
عنوان
 
 
مهسا فرید مهاجر ، کارشناسی ارشد
گردآورنده
 
 

سعید خاقانی

استاد راهنما
 
 

دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معماری و شهرسازی، 1395، کارشناسی ارشد

اطلاعات نگهداری
 
 
 چکیده  

 

 

تبیین نقش آموزش مردم محلی جهت توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: روستای ابیانه)

عنوان
 
 
سیاوش ضیاء شیخ­الاسلامی، دانشگاه علم و فرهنگ-دانشکده علوم گردشگری، 1392، کارشناسی ارشد
گردآورنده
 
 
سید سعید هاشمی
استاد راهنما
 
 

دانشگاه علم و فرهنگ-دانشکده علوم گردشگری، 1392، کارشناسی ارشد

اطلاعات نگهداری
 
 
 چکیده  

 

 
بررسی الگوی توزیع سفرهای زیارتی به شهرمشهد برای رسیدن به الگوی پایدار
عنوان
 
 
سیده المیرا الوند، دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1393، پایان­نامه کارشناسی ارشد
گردآورنده
 
 
احمد تقدیسی
استاد راهنما
 
 
دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1393، پایان­نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات نگهداری
 
 
 چکیده  

 

 
طراحی و ایجاد سیستم توصیه گر مبتنی بر سیستم جی آی اس برای گردشگری
عنوان
 
 
علیرضا حیدری نیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری، 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد
گردآورنده
 
 
علی منصوریان
استاد راهنما
 
 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری، 1390
اطلاعات نگهداری
 
 
 چکیده  

 

 

نقش قابلیت­ها و توانمندی­های منطقه ریجاب در توسعه گردشگری استان کرمانشاه

عنوان
 
 
معصومه محمدزاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 1389
گردآورنده
 
 
علیرضا استعلاجی
استاد راهنما
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 1389
اطلاعات نگهداری
 
 
 چکیده  

 

 

نقش آفرینی فعالیت­های گردشگری بر نظام کاربری اراضی شهری مطالعه موردی شهر همدان

عنوان
 
مریم پوررسول درزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، 1388
گردآورنده
 
مصطفی طالشی
استاد راهنما
 
دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
اطلاعات نگهداری
 
 چکیده  

 

 

مدیریت گردشگری پایدار در ذخیره­گاه زیست کره توران (استان سمنان)

عنوان
 
محسن کوشکی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه سمنان، دانشکده گردشگری، 1392
گردآورنده
 
سعید خداییان
استاد راهنما
 
دانشگاه سمنان، دانشکده گردشگری
اطلاعات نگهداری
 
 چکیده  

 

 

اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت جامعه محلی در سرمایه گذاری در طرح های توسعه گردشگری روستایی

عنوان
 
الهام حاجی غلام سریزدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1392
گردآورنده
 
دکتر محمودضیایی
استاد راهنما
 
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری
اطلاعات نگهداری
 
 چکیده  

 

 

نقش توریسم در تحولات کالبدی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر سرعین

عنوان
 
ناصر شاهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت معلم تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جغرافیا، تابستان 86
گردآورنده
 
دکتر سیمین تولایی
استاد راهنما
 
 
دانشگاه تربیت معلم تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جغرافیا
اطلاعات نگهداری
 
 چکیده  
ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم در ایران
عنوان
رحیم حیدری چیانه، پایان نامه دکتری تخصصی در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، خرداد 1383
گردآورنده
ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم در ایران
استاد راهنما
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز،  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات نگهداری
چکیده
اکوتوریسم شمال استان خوزستان با تأکید بر ویژگیهای اکوژئومورفولوژی
عنوان
افسانه شیخی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش: ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمینی، گروه آموزشی جغرافیا، 1386
گردآورنده
دکتر بهروز دهزاد
استاد راهنما
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمینی
اطلاعات نگهداری
چکیده
اولویت بندی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مقصد
عنوان
معصومه گرجی چالباری - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
دکتر محمود ضیایی
استاد راهنما
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 979
اطلاعات نگهداری
فعلاً موجود نیست
چکیده
بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده مازندران ، مطالعه موردی خشکه داران
عنوان
فیروزه فانی ثانی، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی– محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه زیست، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1381
گردآورنده
دکتر عباس اسماعیلی
استاد راهنما
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه زیست، دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات نگهداری
چکیده
بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ( مورد بابلسر )
عنوان

عیسی رمضانی دارابی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، بهار 1382

گردآورنده
دکتر محمد رضا حافظ نیا
استاد راهنما
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
اطلاعات نگهداری
چکیده
بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری، مطالعه موردی: شهر اصفهان
عنوان
علی موحد، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، پائیز 1381
گردآورنده
دکتر حسین شکویی
استاد راهنما
دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات نگهداری
چکیده
توریسم روستایی ، جاذبه ها و موانع گسترش مطالعه در روستاهای دستجرده علیا، دستجرده سفلی و عین القاص از شهرستان صحنه
عنوان
سپیده خاموشی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی کشاورزی گرایش توسعه روستایی، دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، مهر ماه 1386
گردآورنده
دکتر عبدالحمید پاپ زن
استاد راهنما
دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، مهر ماه 1386
اطلاعات نگهداری
چکیده
چالشهای فراروی توسعه صنعت توریسم در ایران با تاکید بر کلانشهر تبریز
عنوان
حمید ولی زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تیر 1385
گردآورنده
دکتر فیروز جمالی
استاد راهنما
دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات نگهداری
چکیده
شاخص های رتبه بندی و نظام سلسله مراتبی جاذبه های گردشگری نیشابور
عنوان
سعید داغستانی - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
دکتر محمود ضیایی
استاد راهنما
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 841
اطلاعات نگهداری
فعلاً موجود نیست
چکیده
شناسایی چارچوب مناسب مدیریت هم پیوند گردشگری در مناطق تحت حفاظت ایران
عنوان
روزبه میرزایی - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
دکتر محمود ضیایی
استاد راهنما
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 846
اطلاعات نگهداری
فعلاً موجود نیست
چکیده
شناسایی موانع مؤثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست
عنوان
سید مسعود ناصری، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی ، تابستان 75
گردآورنده
دکتر داور ونوس
استاد راهنما
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی ، تابستان 75
اطلاعات نگهداری
چکیده
عوامل موثر بر تدوین راهبردهای توسعه مقاصد گردشگری
عنوان
علی دلبری - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
دکتر حمید ضرغام
استاد راهنما
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 803
اطلاعات نگهداری
فعلاً موجود نیست
چکیده
نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک ( نمونه، موردی: دهستان لواسان کوچک)
عنوان
داوود مهدوی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
گردآورنده
دکتر عبد الرضا رکن الدین افتخاری
استاد راهنما
دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1382
اطلاعات نگهداری
چکیده
ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب