تدوین مدل تاثیر رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور افق (1404 )

تدوین مدل تاثیر رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور افق (1404 )
عنوان
 
اصغر حیدری، رساله دکتری مدیریت رسانه
گردآورنده
 
دکتر فریدون وردی نژاد
استاد راهنما
 
 
دکتر سید رضا سید جوادین،دکتر  حمید ضرغام بروجنی
اساتید مشاور
دکتر احمد روستا، دکتر محمد موسی خانی
اساتید داور
دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1391
اطلاعات نگهداری
 

دکتر اصغر حیدری هم اکنون به عنوان مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی رستاک مشغول به فعالیت می باشند: 88141468

روش اين پژوهش،توصيفي- پیمایشی بوده و هدف آن هدف ارائه مدل توسعه استراتژي هاي گردشگري با استفاده از رسانه هاي نوين درراستاي سند چشم انداز بيست ساله( افق1404) می باشد که در آن به بررسي كاركرد ها و ویژگی های رسانه هاي نوين در جامعه و استراتژي های گردشگری،سند چشم انداز گردشگری،الگوهاي نظري ارتباطات توسعه و مديريت گردشگري می پردازد.

براي بررسي روابط علّي بين متغيرها از معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده شد،برای دست یافتن به مدل ساختاری طی دو مرحله پرسشنامه بین اساتید ارتباطات و رسانه گردشگری در مرحله اول و در مرحله بعد جهت آزمون مدل بین مدیران و کارشناسان گردشگری توزیع شد. تا در نهایت مدل ساختاری حاصل گردد.

مهم ترین دستاورد این تحقیق، ارائه مدلی است که تاثیر کارکردهای رسانه‌های نوین بر توسعه استراتژی‌های گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات را نشان داده است. با تایید فرضیه اصلی یعنی تاثیر رسانه‌های نوین بر توسعه استراتژی‌های گردشگری مشخص گردید رسانه‌های نوین با0.89و عدد معنی داری برابر 12.47 بر توسعه استراتژی‌های گردشگری تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

بر اساس اینکه رسانه های نوین کارکردهای خود را به درستی ایفا نمایند می توانند از نقش واسط بودن گامی فراتر نهاده و در کلیه فرایندهای توسعه استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند. در این صورت رسانه ها تنها به عنوان ابزار بكار نمي روند،بلكه به لحاظ اهميت جزء يكي از اركان مهم توسعه استراتژي هاي گردشگري به حساب مي آيند. نتایج نشان داد از میان کارکردهای رسانه ها که کارکرد بسیج کنندگی با 0.71درصد وکارکرد همبستگی رسانه های نوین با 0.69درصد بیشترین تاثیر را از میان کارکردهای رسانه های نوین در توسعه استراتژی های گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات داشته است.

کلمات کلیدی:

رسانه هاي نوين ، رسانه و گردشگري ، استراتژي هاي گردشگري،کارکرد رسانه ها،چشم انداز


IMG 6875

ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب