ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه گردشگران ورزشی و ارائه الگوی تحلیلی

 
.
 
 
عنوان
 

عبدالحمید زیتونلی، دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم انسانی. 1392. پایان نامه دکترای تخصصی

گردآورنده
 
حسن اسدی
استاد راهنما
 
دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم انسانی. 1392
اطلاعات نگهداری
 
 
   

هدف از این پژوهش بررسی ارزش ویژه برند در مقاصد‌گردشگری ‌ورزشی ایران و ارائه الگوی تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان و گردشگران ورزشی داخلی و خارجی مقاصد و رویدادهای گردشگری ورزشی ایران بودند که 576 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهشی این پژوهش پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی (83/0=a) توزیع گردید. داده ها با استفاده از آزمون دوجمله ای و اسپیرمن با نرم افزار spss نسخه 16 و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم افزارAmos نسخه 20، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تمامی متغیرهای تحقیق به جز متغیر آگاهی به صورتی مستقیم بر ارزش ویژه برند در مقصد اثرگذار بودند. تصویر ذهنی با ضریب رگرسیونی 59/0 درصد نسبت به سایر عوامل، بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری ورزشی داشت. رتبه دوم را وفاداری با ضریب رگرسیونی 41/0 و رتبه سوم را کیفیت ادراک شده با 38/0 به خود اختصاص داده است. از دیدگاه گردشگران ورزشی، مقاصد‌گردشگری ورزشی ایران مکانی امن و دارای چشم‌انداز و طبیعت زیبا، آب و هوای مطلوب و دلپذیر و دارای جاذبه‌های طبیعی ورزشی توانمند است. در کل گردشگران ورزشی به مقاصد گردشگری ورزشی و رویدادهای ورزشی ایران وفادار نبودند و مقاصد گردشگری ورزشی ایران یکی از مقاصد ترجیحی گردشگران برای گردشگری نبود. چون ایران از مقاصد گردشگری ورزشی مشهوری جهت افزایش آگاهی گردشگران برخوردار نیست و کیفیت اطلاعات سفر به ایران و کیفیت دسترسی، کیفیت امکانات مجموعه ورزشی برای برگزاری رویدادهای مهم ورزشی مطلوب نیست. شاخص های اصلی برازش مربوط به مدل های مختلف، شامل مقدار کای دو نسبی، شاخص‌های (CFI)، (GFI)،(AGFI) و RMSEA همگی نشان از مناسب بودن مدل حکایت داشت و بر اساس روابط شناسایی شده میان متغیرها، الگوی نهایی ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری ورزشی ایران طراحی گردید.

ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب