بررسی اثرات فشار توریسم روی پارامترهای جنگل شناسی مناطق جنگلی پارک سی سنگان

.
بررسی اثرات فشار توریسم روی پارامترهای جنگل شناسی مناطق جنگلی پارک سی سنگان
عنوان

اکبر ملکان، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی– جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، اردیبهشت  1378

گردآورنده
دکتر غلامعلی جلالی
استاد راهنما
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
اطلاعات نگهداری

تحقیق حاظر به منظور دستیابی به الگوی مناسب ، حفظ اکوسیستم و حفاظت هر چه بهتر از پارک جنگلی سی سنگان جهت جذب توریست انجام گرفته است. برای نیل به این منظور ابتدا تعداد 100 پرسشنامه بین افراد توزیع شد که با استفاده از آن اطلاعاتی مانند : وضعیت سن، جنس، شغل، تأهل، میزان آگاهی عمومی و آگاهی از جنگل، محل اقامت، میزان درآمد، انگیزه بازدید از پارک، دلیل انتخاب، تعداد دفعات مراجعه به پارکها در سال بدست آمده ضمن اینکه ، تفریحات مورد علاقه و اولویت بندی افراد در خصوص علاقه مندی و مراجعه به پارک جنگلی، مدت اقامت آنها ، طرح های پیشنهادی جهت بهبود وضعیت پارک، انتظاراتی که از پارک داشتند و ارتباط هر یک از فاکتورهای فوق با استفاده از روش آزمون مربع کاری نسبت به یکدیگر بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی انجام شد.

جهت مطالعه اثرات فشار توریسم روی پارامترهای جنگلشناسی مناطق جنگلی پارک، پس از تقسیم بندی به سه منطقه با حداقل فشار توریسم فشار متوسط و زیاد در دو تیپ مختلف برای گونه های مخلوط با شمشاد و سایر گونه های مخلوط با شمشاد وسایر گونه ها بدون شمشاد در نظر گرفته شد و سپس نسبت به اندازه گیری فاکتورهایی چون رویه زمینی، درصد هر یک از گونه های درختی ، متوسط ارتفاع هرس، پراکنش گونه ها در طبقات قطری، کنده کاری بر روی درختان ، متوسط وحوش ، سوزاندن تنه ، شاخه زنی، درصد پوشش علفی، متوسط تعداد موارد قطع نهال، مقدار فرسایش، مقدار پس مانده وزباله ها، کیفیت زاد آوری، تراکم زاد آوری اقدام گردید که در آن نتایج زیر حاصل شد.

اکثر مراجعین پارک سی سنگان از استان های نزدیک و پیش از 10 بار در سال مراجعه می نمایند. اکثر آنها میزان در آمدشان بیش از 75 هزار تومان و سن آنها بین 45 - 30 سال و مدت اقامت اکثر آنها 6 – 3 ساعت است. ارتباط بین شغل پاسخگویان با تعداد مراجعه به پارکهای جنگلی، میزان سواد و میزان آگاهی پاسخگویان با تعداد مراجعه به پارکهای جنگلی ، میزان سواد و میزان آگاعی پاسخگویان با علاقه مندی افراد در خصوص گردش در پارک شهری نسبت به سایر تفریحات ، ارتباط میزان آگاهی با تعداد مراجعه به پارکها، ارتباط میزان سواد با آگاهی از جنگل پاسخگویان به احتمال 68%  در صد معنی دار است.

حضور توریسم در افزایش ارتفاع هرس، سوزاندن تنه، از تین رفتن پوشش علفی و نهال، افزایش زباله، فرسایش خاک و کاهش وحوش تأثیر به سزائی دارد. از سوی دیگر محصور شدن مناطق به عنوان ذخیره گاه، ضمن افزایش پوشش علفی و نهال، در کاهش ارتفاع هرس ، سوزاندن تنه درختان، زباله، فرسایش خاک و افزایش وحوش تأثیر به سزائی دارد. با توجه به مسن شدن درختان در بخش تفرجگاهی، سفت شدن خاک جنگل و عدم وجود نهال، قرق و خراش سطحی جهت استقرار نهال و کمک به زاد آوری ا
تأمین امکانات ، تجهیز نمایشگاه ، تهیه بروشور، وضع قوانین خاص در پارک، همخوان کردن کلیه تأسیسات، محدثات، تابلوهای راهنمایی و هشدار دهنده با طبیعت، محصور نمودن بخش تفرجگاهی در چند مرحله و ایجاد خراش سطحی جهت استقرار نهال، کاشت نهال و حفاظت فردی از آنان، ایجاد امکانات واحداث تأسیسات در بخش ساحلی جهت کمک به بخش جنگلی و کاهش فشار توریسم در این بخش، ایجاد امکانات . احداث ساختمان و تأسیسات جهت استفاده دانش آموزان، دانشجویان و محققین در خصوص علوم مختلف از پیشنهادات این تحقیق است.

واژگان کلیدی: سی سنگان، پارک جنگلی، جنگلهای خزری، اثر توریست.

ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب