نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک ( نمونه، موردی: دهستان لواسان کوچک)

نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک ( نمونه، موردی: دهستان لواسان کوچک)
عنوان
 
داوود مهدوی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
گردآورنده
 
دکتر عبد الرضا رکن الدین افتخاری
استاد راهنما
 
 
دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1382
اطلاعات نگهداری
 
 
   

هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیرات توریسم در توسعه نواحی روستایی و ارائه استراتژی های مناسب در جهت توسعه این نواحی و در نهایت رسیدن به الگوی بهینه توسعه می باشد. بنابر این بمنظور رسیدن به این اهداف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق پس از تهیه کلیات و چهارچوب نظری تحقیق، جهت کسب اطلاع از منطقه مورد مطالعه و بررسی جایگاه و چگونگی توریسم در آن منطقه ، اقدام به انجام عملیات میدانی شد.

به طور کلی سه نوع پرسشنامه ( مردم،مسئولان و گردشگران ) برای انجام این تحقیق آماده شد. پس از تکمیل این پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel , SPSS استفاده گردید. آزمون های آماری ( تحلیل عامل و ضریب آلفا) نشان داد که این پژوهش از اعتبار و روائی مناسبی برخوردار است. آزمونهای فرضیات تحقیق که با آزمونهای آماری کندال c, b ، گاما و پیرسون انجام گرفت، نشان داد که از دیدگاه مردم از مجموع 29 شاخص مورد مطالعه ، تأثیر توریسم بر 16 شاخص اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و محیطی مورد تایید قرار گرفته و از دیدگاه مسئولان تاثیر توسعه این صنعت بر 18 شاخص از 29 شاخص اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و محیطی تایید شده است.

همچنین نتایج حاصله نشان داد که از دیدگاه مردم مولفه های اجتماعی ، فرهنگی با 65 درصد و از دیدگاه مسئولان مولفه های محیطی با 75 درصد بیشترین تاثیر را از توریسم داشته اند. علاوه بر این ، نتایج تحلیل SWOT نشان می دهد که در نواحی روستایی مورد مطالعه تعداد 9 نقطه قوت داخلی در برابر 11 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 11 تهدید خارجی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است.

بدین ترتیب در مجموع تعداد 16 نقطه قوت  و فرصت بعنوان مزیتها و 20 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت ها و تنگناهای پیش روی روستاهای این ناحیه جهت گسترش توریسم قابل شناسایی است، که این نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این نواحی بسیار بالا بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها می باشند. همچنین این تحلیل نشان می دهد که از نقطه نظر عوامل محیطی داخلی جاذبه های اکولوژیکی این دهستان بیشترین اولویت را در توسعه توریسم دارد که بدین سبب و جهت استفاده از این منابع توسعه توریسم طبیعی و اکو  توریسم پیشنهاد گردیده است.

ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب