شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

عنوان

حسن اسمعیل‌زاده، دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت. 1397. پایان نامه کارشناسی ارشد

گردآورنده
یوسف پاشازاده
استاد راهنما
دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، 1397
اطلاعات نگهداری
 
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموثر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری می باشد. این تحقیق از لحاظ دسنه بندی تحقیقات بر مبنای هدف، نوعی پژوهش کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی _ تحلیلی است. جامعه آماری شامل متخصصان مدیریت شهری ( مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر)، کارشناسان صنعت گردشگری (مدیران هتل ها و مراکز گردشگری ) کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری در سطح شهر ارومیه می باشند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان معادل 30 نفر از خبرگان مد نظر قرار گرفته و پرسشنامه اولویت بندی عوامل و شناسایی اثرات عوامل در بین آنان توزیع می گردد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از دو روش استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای، اطلاعات از طریق مطالعه کتب، نشریات، منابع اینترنتی و پایگاه‌های اطّلاع رسانی جمع آوری گردیده و سپس برای مطالعات میدانی و برای جمع آوری داده‌های آماری از پرسشنامه استفاده شده است، و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و چون میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بیشتر از 8/0 شد بنابراین پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار می باشدبرای شناسایی و رتبه بندی داده ها از نرم افزاراکسپرت چویس و پی ال اس برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است . نتایج یافته ها نشان داد که بین عوامل فرهنگ، زیرساخت، کیفیت و استاندارد، امنیت ذهنی و فیزیکی، چهره پردازی و طراحی مناسب، شرایط زیر ساخت عمومی، امکانات و شرایط بهداشتی، محصولات ویژه در نماد شهری و برندسازی سازی گردشگری، و همچنین بین عوامل تاثیرگذار فرهنگ، زیرساخت، کیفیت و استاندارد، امنیت ذهنی و فیزیکی، چهره پردازی و طراحی مناسب، شرایط زیر ساخت عمومی، امکانات و شرایط بهداشتی، محصولات ویژه در نماد شهری و تصویر ماندگار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
50 مطلب آخر
QTA
 

mus

  Res   brtogar
tourismindustry emarketing
ads ads
mahak kahrizak

mailپست الکترونیک: info@ tourismscience .ir

SMSسامانه پیام کوتاه: 3000705030 (جهت دریافت پاسخ: ممکن است پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود کرده باشید)

contactفرم تماس با ما: کلیلک نمایید
account شماره حسابهای ما: کلیلک نمایید
privacyحریم شخصی کاربران و رفع مسئولیت: کلیک نمایید
 

rss

gpls

face

fina1l

 

 علم گردشگری با آغاز نوروز 1388 و با هدف گسترش دانش محور و اصولی گردشگری در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه همواره سعی نموده است تا با استفاده از استعداد فعالان این صنعت نسبت به نشر هدفمند قواعد گردشگری در سطح کشور بپردازد. آنچه در علم گردشگری منتشر می شد حاصل تلاش دانشجویان، فارق التحصیلان، اساتید، شاغلین و تمامی علاقمندان دلسوز ....

 

ادامه مطلب